Metabolinen paino - mitä se tarkoittaa?

01.06.2020

Metabolinen paino (lyhenne kgME tai MEkg) on ravitsemuksessa käytetty termi, joka kuvaa aineenvaihdunnassa aktiivista osaa painosta. Koska esimerkiksi koiran luut eivät juurikaan kuluta energiaa, mutta kasvattavat koiran elopainoa, käytetään metabolista painoa määriteltäessä koiran energian tarvetta. Elopainolla tarkoitetaan koiran punnittua painoa. Metabolista painoa käytetään siksi, että eri kokoiset koirat tarvitsevat suhteessa painoonsa eri määrän ravintoaineita.

Metabolinen paino lasketaan kohottamalla koiran elopaino potenssiin 0,75. Esimerkiksi 2,2kg painavan Jaden metabolinen paino on tällöin 1,80kgME ja 30kg painavan koiran metabolinen paino taas olisi 12,82kgME. Kuten huomata saattaa, pienen koiran metabolinen paino on suhteessa suurempi, kuin suuren koiran, jolloin myös pienen koiran energian tarve suhteessa painoon on suurempi, kuin suuren koiran. Toki suuri koira syö suurempia annoskokoja, mutta mikäli annoskoot suhteutetaan koiran kokoon, on pienen koiran tarvitsemat määrät suurempia.