Miten somen ulkoistaminen etenee?

24.11.2021

Somen ulkoistaminen on järkevää useista syistä. Päällimmäisin syy usein on yrityksen resurssien puute; joko yrityksestä puuttuu aikaa tai osaamista somemarkkinoinnin tuloksekkaalle tekemiselle. Moni tietää, että somessa pitäisi olla aktiivinen, mutta aikaa tai ideoita sen tekemiselle ei tahdo löytyä. Alustat myös kehittyvät jatkuvasti ja on ymmärrettävää, ettei yrittäjällä aina löydy aikaa tai kiinnostusta perehtyä kaikkiin ominaisuuksiin tai trendeihin. Ulkoistaminen tuokin raikkaita ideoita, ammattimaista otetta, suunnitelmallisuutta ja yhteneväisyyttä somemarkkinointiin. Ulkoistamalla somemarkkinoinnin saat yrityksesi käyttöön markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisen, joka on puolestasi perillä uusimmista ominaisuuksista ja muutoksista. Ulkoistaminen myös vapauttaa runsaasti aikaa yrityksen ydintoimintoihin ja tuottavaan työhön, kun työaikaa ei enää kulu päämäärättömään somen selailuun ja spontaaniin julkaisemiseen. Mutta miten somen ulkoistaminen sitten käytännössä etenee?

Tässä tekstissä pureudun tähän prosessiin oman yritykseni näkökulmasta. Markkinointitoimistoja on lukuisia ja toimintatavat varmasti vaihtelevat jonkin verran. 

1. Yhteistyö käynnistyy yhteydenotosta. Ottaessasi yhteyttä sinun ei tarvitse tietää tarkalleen minkälaista apua tarvitset. Sen sijaan voit kertoa suurimmat haasteesi ja ajatuksesi siitä, mitä somesta tavoittelet. Useimmat yhteistyöt alkavatkin nykytilanteen kartoittamisella. Tutustun yrityksesi verkkosivuihin ja somekanaviin ja tutkin minkälainen palvelu voisi auttaa yritystä parhaiten. Myös yrittäjän tavoitteet, toiveet ja budjetti määrittelee sen, minkälaista palvelua hänelle tarjoan. Jos taas tiedät tarkkaan minkälaista palvelua etsit ja haluat, kerro se mahdollisimman selkeästi ja yksityiskohtaisesti, jotta voin laatia sinulle tarjouksen. Tarvittaessa olen yhteydessä lisätietoja kysyäkseni. Itse en koskaan tee tarjousta palveluista, jotka eivät vastaa omaa osaamistani ja kartoitan mahdollisimman tarkasti sen, mitä yritys tarvitsee ja onko minulla vaadittavat resurssit palvelun toimittamiseen. Voit siis olla varma, etten myy sinulle palveluita, joiden takana en voi 100% seistä.

2. Kun alkukartoitus on tehty ja tarpeet selvillä on aika laatia tarjous. Tarjous sisältää usein muutaman vaihtoehdon palvelun laajuudesta, jotta asiakas voi valita minkälainen paketti sopii parhaiten yrityksen tarpeisiin ja budjettiin. Tarjouksessa on myös tärkeimmät ehdot eriteltynä. Usein tarjousta viilataan vielä jälkikäteen jonkin verran, jotta palvelupaketista juuri yritykselle sopiva. Tällä tarkoitan sitä, että yrittäjä saattaa usein haluta yhdistellä tarjoamistani palvelupaketeista eri palveluita keskenään ja luoda näin omanlaisensa paketin.

3. Tarjouksen hyväksynnän jälkeen tehdään mahdollisesti toimeksiantosopimus, sekä aloitetaan työn toimittaminen. Somemarkkinointia ulkoistaessa alkuvaihe sisältää melko aktiivista yhteydenpitoa, sillä luonnollisesti tarvitsen paljon tietoa yrityksestä, sen kohderyhmistä, brändistä ja tavoitteista, jotta voin laatia onnistuneen kokonaisuuden. Ensimmäiseksi laaditaan sisältöstrategia, viilataan someprofiilit kuntoon (tekstit, kansikuvat, profiilikuvat) ja vasta sitten lähdetään rakentamaan itse sisältöjä.

4. Kun pohjatyöt on valmiita, hyppään sisältöjen kimppuun. Sisältömarkkinoinnin onnistumiseen vaaditaan laadukkaita sisältöjä, jotka laadin hyödyntäen yrityksesi verkkosivuja, kirjallisuutta, tilastoja, sekä muita tietolähteitä. Toimitan sisällöt (kuvat, tekstit, videot) aina myös yrittäjän nähtäväksi ennen julkaisemista, jotta somekanaviin ei päädy virheellistä tietoa. Palveluni sisältävät myös yhden muokkauskierroksen, mikäli asiakas haluaa tehdä muutoksia sisältöihin. Julkaisujen hyväksyminen vie yrittäjältä hieman aikaa kuukausittain (asiakkaideni mukaan 15-120min kuukaudessa riippuen paketin laajuudesta), mutta varmistaa sisältöjen vastaavan brändiä.

5. Kun sisällöt on hyväksytty, ajastan tai julkaisen postaukset sovituissa kanavissa. Sopimuksen mukaan huolehdin myös vuorovaikuttamisesta tilillä.

6. Tarkkailen jatkuvasti tilien analytiikkaa, josta selviää minkälaiset sisällöt toimivat parhaiten. Raportoin tuloksista kolmen kuukauden välein myös yritykselle. Tarvittaessa tietoja on saatavilla useamminkin. Asiakkaan kanssa yhteyttä pidetään kuitenkin kuukausittain, jotta mahdolliset kampanjat ja ajankohtaiset asiat tulevat huomioiduksi sisällöissä. Somen voi ulkoistaa myös osittain, jolloin asiakas tuottaa itse osan sisällöstä tai hoitaa itse esimerkiksi vuorovaikuttamisen. Annan täyden tukeni myös tähän, mutta tällöin jää asiakkaan vastuulle noudattaa suunnitelmaa. Mikäli asiakas ei näin tee, se auttamatta näkyy myös tuloksissa.

Jokainen prosessi on hieman erilainen, mutta kuvaamani teksti kertoo pääpiirteittäin sen, mitä vaiheita sisällöntuotannon tai somen ulkoistamiseen kuuluu. Vastaan mielelläni kysymyksiin & laadin tarjouksen sinun tarpeitasi varten!

xoxo: Virve

#sosiaalinenmedia #sisällöntuottaja