Tunne yleisösi - 5 vinkkiä kohderyhmän määrittelyyn

03.06.2021


Mistä aloittaa yrityksen Instagram-tilin kehittäminen? Vastaus on helppo. Seuraajistasi. Asiakkaistasi. Heistä, joista yrityksesi elää. Sisältömarkkinointi perustuu siihen, että sisältö on aidosti lukijaa kiinnostavaa. Jotta sisältö voidaan laatia ja kohdentaa oikeanlaiseksi, tulee yrityksen ymmärtää asiakkaitaan ja heidän tarpeitaan. Asiakastuntemus on onnistuneen sisältömarkkinoinnin pohja. Erilaiset asiakaspersoonat sisäistävät välitettyjä viestejä eri tavoin ja odottavat erilaisiin kysymyksiin vastauksia. Hyvin määritellyt asiakaspersoonat selkeyttävät ja tehostavat markkinointia ja auttavat ymmärtämään, minkälaisille henkilöille sisältöä luodaan. Tämän vuoksi julkaisukalenterin laatiminen ja sisältöjen tuottaminen tulisi aloittaa vasta, kun tärkeimmät kohderyhmät ja heistä laaditut persoonat ja ostopolut on mallinnettu.

Minkälaisia tyyppejä  asiakkaasi ovat? Minkälaisia ongelmia tai haaveita heillä on? Miten tavottaisit juuri SINUN yrityksesi potentiaaliset asiakkaat? Millainen sisältö olisi juuri heidän mieleen? Koska Instagram on yrityksen markkinointikanava ja kaikella markkinoinnilla on aina liiketoiminnalliset tavoitteet,  on tärkeää tehdä sisältöä, joka on hyödyllistä, kiinnostavaa ja auttaa etenemään ostopolulla (tai ostoputkessa tai -prosessissa, miten sen haluaa sanoa). Tällä kertaa haluaisin jakaa konkreettiset vinkit miten omaa kohderyhmää voisi lähteä pohtimaan. Yhtä oikeaa tapaa tähän ei ole, mutta tässä muutama idea mistä lähteä liikkeelle!

1. Tiedosta asiakkaan ongelma jonka yrityksesi tuote ratkaisee. Pohdi, minkälaisilla henkilöillä ongelma ilmenee? 

2. Minkälaisilla henkilöillä? Sitä voit pohtia miettimällä henkilöiden elämäntilannetta, ikää, kiinnostuksenkohteita, koulutustaustaa, sukupuolta, paikkakuntaa... Mitä yhdistäviä tekijöitä löydät? Yritä mennä mahdollisimman syvälle pohdinnoissasi. Kirjaa kaikki havainnot ylös.

3. Onko kohderyhmiä yksi vai useampia? Miten ne eroavat toisistaan? 

4. Minkälaisia kiinnostuksen kohteita kohderyhmilläsi on?  Miten saisit tuotua noita asioita sisältöihisi? 

5.  Laadi unelma-asiakkaistasi (kohderyhmistäsi) esimerkkihenkilöt eli asiakaspersoonat. Voit nimetä heidät, tehdä heistä kuvat ja määritellä demografiatiedot. Kuvaile henkilöiden ongelmia ja sitä miten ratkaiset ne. Pohdi, minkälaiset sisällöt voi tuottaa heille lisäarvoa ja miten nuo sisällöt auttavat etenemään ostoprosessissa? Jokaiselle ostajapersoonalle suunnitellaan juuri häntä puhuttelevaa sisältöä. Pidä kuitenkin mielessä se, että jos sinulla on useita kohderyhmiä, et voi tehdä Instagram-tilillesi heitä kaikkia kiinnostavaa sisältöä. Yritä siis pitää kohderyhmien määrä pienenä ja rajata se tarkasti.

Yrityksen tuottamat sisällöt voivat luoda arvoa asiakkaille vain, jos yritys tietää kohderyhmänsä tietotason. Asiakaspersoonien muodostamisella pyritään siis ymmärtämään ja syventymään asiakkaan ajattelumaailmaan. Asiakaspersoonia luodessa, kannattaa asiakas termi ymmärtää mahdollisimman laajasti. Henkilö voi olla vielä potentiaalinen asiakas tai jo nykyinen, ostava asiakas. Pelkkien demografiatietojen lisäksi olisikin tärkeää ymmärtää asiakasta ja asiakkaan kulkemaa ostopolkua laajemmin ja pohtia sitä, miten hän tekee ostopäätöksen. Koska seuraajissasi on asiakkaita ostopolun eri vaiheista, sinun tulisi ottaa sisällöissä kaikki vaiheet huomioon (tulen kertomaan ostoprosessista myöhemmin lisää!). 

Usein törmää siihen, että Instagram-tilille on laitettu sisältöä sen tarkemmin pohtimatta kiinnostaako se yrityksen kohderyhmää aidosti vai ei. Yhtä usein myös huomaa, että seuraajia haalitaan kaikin mahdollisin helpoin keinoin (tykkäysringit, arvonnat, jopa seuraajien ostaminen), mutta todellisuudessa yrityksen julkaisut eivät tavoita edes omia seuraajia, sillä sisältö ei kiinnosta heitä. On paljon hyödyllisempää tuottaa sisältöä pienelle kohdennetulle joukolle joka on siitä aidosti kiinnostunut, kuin suurelle massalle ihmisiä, jotka vain scrollaavat postauksesi ohi vaikka sen näkisivätkin. Käytä siis aikaasi tutustuaksesi sinun unelma-asiakkaaseen. Laadi hänestä profiili ja tee sisältö sellaiseksi, että se puhuttelee juuri häntä. Ei ole mahdollista miellyttää kaikkia, joten keskity omaan kohderyhmääsi! 

Jos kaipaat tukea kohderyhmän määrittelyyn, voit olla yhteydessä minuun niin pohditaan asiaa yhdessä! Voin auttaa sinua ymmärtämään asiakkaidesi ongelmia ja tuottamaan ongelmista sisältöä, joka kannustaa etenemään kohti ostopäätöstä. Esimerkiksi tunnin etäpalaverin aikana saat varmasti uusia ideoita sisältöjen tuottamiseen kohderyhmälähtöisesti.

xoxo: VirveJabella tuottaa somepalveluita eli sisällöntuotantoa ja sometilien ylläpitoa useille yrityksille lukuisilta eri toimialoilta. Kuluneen vuoden aikana Jabella on palvellut niin yksinyrittäjiä, kuin pk-yrityksiä ympäri Suomen. Ensimmäinen täysi toimintavuosi alkaa tulla päätökseen, joten oli aika kysyä asiakkailtamme mitä mieltä he ovat...

Kun yrityksellä on käynnissä ajankohtainen kampanja, tapahtuma, tarjous tai muu teema, jota halutaan korostaa, tarjoaa Instagram monia tapoja nostaa ajankohtainen asia esiin yrityksen Instagram-profiiliin siten, ettei se varmasti jää katsojalta huomaamatta.