Näkyvyyttä Instagramissa orgaanisesti vai maksetuilla mainoksilla?

15.01.2022

Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan näkyvyyttä, jonka tili saa ilman maksettua mainontaa. Orgaanisen näkyvyyden määrään vaikuttaa seuraajien sitoutuminen eli julkaisuiden saamat reaktiot, joiden pohjalta algoritmi tulkitsee sisällön laatua ja sitä, kannattaako julkaisuja suositella laajemmalle joukolle. Orgaanista näkyvyyttä voi tavoitella kyseenalaisin keinoin esimerkiksi tykkäysringeistä, mutta sillä tavoin tili harvoin tuottaa tulosta (eli myyntiä). Kestävämpi keino Instagram-tilin kasvattamiseen on laadukkaan, kohderyhmää kiinnostavan sisällön julkaiseminen. Kun sisältö on hyvää, se kerää myös reaktioita ja saa täten näkyvyyttä. Reaktiot ovat aitoja ja ne tulevat suoraan yrityksen kohderyhmältä.

Oma tapani tuottaa sisältöä perustuu orgaanisen näkyvyyden tavoitteluun sisältömarkkinoinnin avulla, mutta se ei ole ainoa oikea tapa. Maksettu mainonta voi tukea orgaanista näkyvyyttä tai olla vaihtoehto sille, mikäli orgaanista näkyvyyttä ei osata tai ehditä tavoitella. Orgaaninen näkyvyys vaatii sisällöiltä paljon ja mikäli se ei tuota tulosta, voi maksetun mainonnan kokeileminen olla hyvä vaihtoehto, sillä onhan yrittäjän sisältöihin laittama aikakin arvokasta. 

Maksettu mainonta nimensä mukaisesti tarjoilee näkyvyyttä rahaa vastaan. Vaikka julkaisu saisi näkyvyyttä rahalla, se ei välttämättä tuo lainkaan asiakkaita, ellei mainosta ole laadittu oikein. Toimivan mainoksen tekeminen vaatii usein kokeiluja. Maksetut mainokset tuo onnistuessaan paljon myyntiä sinä aikana kun maksat mainoksista kun taas orgaaninen näkyvyys tukee tasaista myyntiä, sillä näkyvyys on jatkuvaa, eikä mainoksista riippuvaista. Se mikä molempia näkyvyyden muotoja yhdistää on kohderyhmään vetoava sisältö, joka herättää huomion ja kiinnostuksen. Molemmat vaativat pitkäjänteistä työtä, sillä kuten sanottua, pelkkä eurojen laittaminen ei välttämättä tee mainoksesta toimivaa. Kun toimiva mainos löytyy, sitä kannattaakin hyödyntää kunnolla. Muutama huomio maksettuun markkinointiin Instagramissa:

1. Älä mainosta julkaisua sellaisenaan, vaan luo Facebookin kautta mainos. Mainostamalla julkaisuja, ne eivät kerää niin hyvin orgaanista näkyvyyttä. Luomalla mainokset erikseen, orgaaninen näkyvyys Instagramissa ei kärsi.

2. Kokeile eri mainoksia, kohderyhmiä ja alustoja. Toimiiko mainokset parhaiten Facebookin vai Instagramin puolella, minkälaiset mainokset tuovat liikennettä sivuillesi ja onko tavoitettu kohderyhmä omaasi?

3. Älä pyri kasvattamaan Instagram-tiliäsi mainoksilla. Se voi haitata orgaanista tekemistäsi. Sen sijaan mainokset ovat oiva tapa tavoittaa sivuillasi käyneitä tai tuoda näkyvyyttä esimerkiksi kampanjalle.

Itse olen kokeillut maksettua mainontaa omalla tililläni satunnaisia kertoja, mutta todellisuudessa asiakkaani ovat aina tulleet orgaanisen tekemisen kautta. Budjetti näillä kokeiluilla on aina ollut hyvin pieni, eikä toteutus ihan loppuun asti viety, sillä olen kokenut orgaanisen näkyvyyden tavoittelun enemmän omakseni. Maksetun mainonnan opiskelu kiinnostaa minua kuitenkin kovasti, sillä tietynlaisten tilien kanssa se on usein helpompi, edullisempi ja tehokkaampi tapa lisätä myyntiä kuin orgaaninen näkyvyys, joka vaatii säännöllistä sisällöntuotantoa. Missään nimessä muodot eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan parhaassa tapauksessa ne tukevat toinen toisiaan. Orgaaninen tekeminen tuottaa lisäarvoa niin nykyisille, kuin tuleville asiakkaille ja sen avulla voidaan myös luoda yhteisöllisyyttä, joka vaikuttaa usein mielikuvaan brändistä. Molemmissa muodoissa on siis puolensa ja kokeilun kautta yritykset oppivat löytämään heille toimivan ratkaisun. Valitettavasti se mikä toimii toisella, ei välttämättä toimi toisella, joten kokeilua todella tarvitaan.

xoxo: Virve

#somemarkkinointi #sisältömarkkinointi #orgaaninennäkyvyys #maksettumainonta