Mitä tarkoittaa sisältömarkkinointi?

16.04.2021

Sisältömarkkinointi (content marketing) käsitteenä on yleistynyt 2010-luvulla viestinnän digitalisoituessa. Sen periaatteet on rantautunut Yhdysvalloista, jossa lukuisat muutkin markkinointiviestinnän innovaatiot ovat syntyneet. Kyseessä on siis suhteellisen tuore ilmiö, vaikkakin viitteitä siitä on voitu nähdä jo aiemmin, kun esimerkiksi vuonna 1888 lääkkeitä ja terveystuotteita valmistava Johnson & Johnson julkaisi haavanhoito-oppaan. Sisältö on paras keino tavoittaa potentiaaliset asiakkaat verkossa, sillä vastauksia ongelmiin etsitään usein hakukoneista kysymysmuodossa, jolloin vastaukset kysymyksiin löytyy tekstisisällöistä. 

Sosiaalisessa mediassa sisältö ratkaisee tilin menestyksen, joten sisältömarkkinoinnin osaamisella voidaan kehittää tilistä entistä kiinnostavampi. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan perinteisten mainosten sijaan jaettavaa markkinointisisältöä, joka perustuu asiakkaan haluun vastaanottaa sisältöä. Koska nykypäivänä kuluttajalla on mahdollisuus valita, minkälaista sisältöä hän haluaa nähdä, on sisällöllä merkitystä. Informaatiota on tarjolla enemmän kuin koskaan, joten asiakkaiden kiinnostuksen saamiseksi ei riitä oman asian esiintuominen ja jatkuvat, tyrkyttävät mainokset.

Sen sijaan markkinoijien tulee pyrkiä käsittelemään aiheita median tavoin; luomalla sisältöä, joka aidosti kiinnostaa yleisöä ja saa ihmiset palaamaan brändin sisältöihin. Esimerkiksi Instagram tunnetaan visuaalisena alustana. Hyvä sisältö tarkoittaa kuitenkin usein muutakin kuin laadukkaita kuvia. Lähtökohtana sisältömarkkinoinnissa on, että asiakkaan tulee saada jotakin arvoa brändin seuraamisesta. Onkin tärkeää pohtia miksi asiakas käyttäisi aikaansa juuri sinun sisältöjesi parissa. Asiakasta ei voida enää digitaalisella aikakaudella pakottaa mihinkään, vaan kyse on siitä, minkä organisaation vetovoima houkuttelee asiakkaat sisältöjen pariin. Tämä näkökulma on tärkeä ymmärtää tuotettaessa sisältöä sosiaaliseen mediaan, jotta julkaisut todella saavat huomiota eivätkä päädy vain ohitse selattavaksi muun sisällön tieltä.

Vaikka laadukas sisältö on sisältömarkkinoinnin tärkein osa, ei pelkkä jaettu sisältö itsessään ole sisältömarkkinointia, vaan sisällöllä täytyy olla myös liiketoiminnan kannalta merkitykselliset tavoitteet. Sisältömarkkinoinnin tulisi vaikuttaa positiivisesti asiakashankintaan, lisämyyntiin tai asiakaspitoon.

Sisältömarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan liiketoimintaa asiakkaan kokeman arvon kautta ja tämä tulisi huomioida jo sisältöjä suunnitellessa.  Myös myyviä sisältöjä tarvitaan, mutta niiden tulisi perustua asiakkaan tarpeeseen ostaa, eikä myyjän tarpeeseen myydä. Yritykset tekevät virheen usein siinä, että kuvittelevat asiakkaiden seuraavan yritystä siksi, että he pitävät tuotteesta, vaikka todellisuudessa syy on yleensä se, että yrityksen tuote voi ratkaista heidän ongelmansa.

Pyrin itse omissa ja asiakastöissäni aina laatimaan sisällön juurikin asiakkaan näkökulmasta ja pohtimaan mitä sisällöt asiakkaille tarjoavat. Jos sinä kaipaat tukea sisältömarkkinointiin, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten sinun tiliesi sisältöjä voitaisiin kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi ja houkuttelevimmiksi ja tätä kautta myös tuottavimmiksi.

xoxo: Virve

Pst! Lue myös kirjoitukseni sisältöstrategian laatimisesta!