Mitä tarkoittaa sisältömarkkinointi?

09.01.2023

Sisältömarkkinointi on nimensä mukaisesti markkinointia, joka perustuu sisältöihin. Sisältömarkkinoinnilla tarkoitetaan perinteisten mainosten sijaan jaettavaa markkinointisisältöä, joka perustuu kohderyhmän haluun vastaanottaa sisältöä. Koska nykypäivänä kuluttajalla on mahdollisuus valita, minkälaista sisältöä hän haluaa nähdä, on sisällöllä merkitystä. Informaatiota on tarjolla enemmän kuin koskaan, joten asiakkaiden kiinnostuksen saamiseksi ei riitä oman asian esiintuominen ja jatkuvat, tyrkyttävät mainokset.

Sisältö onkin paras keino tavoittaa potentiaaliset asiakkaat verkossa, sillä vastauksia ongelmiin etsitään usein hakukoneista, jolloin vastaukset kysymyksiin löytyvät sisällöistä. Sisältömarkkinointi (content marketing) käsitteenä on yleistynyt 2010-luvulla viestinnän digitalisoituessa. Sen periaatteet on rantautunut Yhdysvalloista, jossa lukuisat muutkin markkinointiviestinnän innovaatiot ovat syntyneet. Kyseessä on siis suhteellisen tuore ilmiö, vaikkakin viitteitä siitä on voitu nähdä jo aiemmin, kun esimerkiksi vuonna 1888 lääkkeitä ja terveystuotteita valmistava Johnson & Johnson julkaisi haavanhoito-oppaan. 

Kun yritys haluaa tavoittaa kohderyhmiään sosiaalisesta mediasta orgaanisesti eli ilman maksettua mainontaa, on sisältömarkkinointi yksi tehokkaimpia tapoja sitouttaa yleisöä ja täten myös tavoittaa uutta yleisöä. Toki hyvää sisältöä on mahdollista hyödyntää myös maksetussa mainonnassa, mutta näkisin, että orgaanisessa mainonnassa sillä on erityisen tärkeä asema kun markkinoijat pyrkivät saamaan ihmiset palaamaan brändin sisältöjen pariin.

Esimerkiksi Instagram tunnetaan visuaalisena alustana. Hyvä sisältö tarkoittaa kuitenkin usein muutakin kuin laadukkaita kuvia. Lähtökohtana sisältömarkkinoinnissa on, että yleisön tulee saada jotakin arvoa brändin seuraamisesta. Onkin tärkeää pohtia miksi kohderyhmä käyttäisi aikaansa juuri sinun sisältöjesi parissa. Asiakasta ei voida enää digitaalisella aikakaudella pakottaa mihinkään, vaan kyse on siitä, minkä organisaation vetovoima houkuttelee asiakkaat sisältöjen pariin. Tämä näkökulma on tärkeä ymmärtää tuotettaessa sisältöä sosiaaliseen mediaan, jotta julkaisut todella saavat huomiota eivätkä päädy vain ohitse selattavaksi muun sisällön tieltä.

Miten tuottaa arvoa sisältöjen avulla?

Arvoa tuottavista sisällöistä puhutaan paljon, mutta mitä ne käytännössä tarkoittavat? Arvontuottamiseen on useita tapoja. Yleisin näistä lienee opettava sisältö, joka tarjoaa yleisölle tietoa jostakin kohderyhmää kiinnostavasta aiheesta esimerkiksi oppaan tai somepostauksen muodossa. Arvoa voi kuitenkin tuottaa myös mm. inspiroimalla tai viihdyttämällä. 

Sisältömarkkinointia voikin siis olla esimerkiksi:

- Inspiroiva TikTok-video, josta yleisö saa uusia ideoita tai näkökulmia. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta sisältömarkkinoinnista on mm. meikkitutoriaalit, siivousvideot, sisustus- tai rakennusvideot tai vaikkapa treenivideot.

- Viihdyttävä Instagram Reels, jossa on mukana huumoria tai esimerkiksi tanssia tai musisointia.

- Opettava Instagram-postaus tai blogikirjoitus, jossa yritys kertoo vinkkejä kohderyhmänsä yleisimpiin haasteisiin.

Sisältömarkkinoinnilla on tavoitteet

Vaikka laadukas sisältö on sisältömarkkinoinnin tärkein osa, ei pelkkä jaettu sisältö itsessään ole sisältömarkkinointia, vaan sisällöllä täytyy olla myös liiketoiminnan kannalta merkitykselliset tavoitteet. Sisältömarkkinoinnin tulisi vaikuttaa positiivisesti asiakashankintaan, lisämyyntiin tai asiakaspitoon. Sisältömarkkinoinnilla voidaan siis tavoitella esimerkiksi lisää yhteydenottoja, verkkosivuvierailuja tai suoraa myyntiä.

Sisältömarkkinoinnilla pyritään kasvattamaan liiketoimintaa asiakkaan kokeman arvon kautta ja tämä tulisi huomioida jo sisältöjä suunnitellessa.  Myös myyviä sisältöjä tarvitaan, mutta niiden tulisi perustua asiakkaan tarpeeseen ostaa, eikä myyjän tarpeeseen myydä. Yritykset tekevät virheen usein siinä, että kuvittelevat asiakkaiden seuraavan yritystä siksi, että he pitävät tuotteesta, vaikka todellisuudessa syy on yleensä se, että yrityksen tuote voi ratkaista heidän ongelmansa.

 Jos sinä kaipaat tukea sisältömarkkinointiin, ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä miten sinun tiliesi sisältöjä voitaisiin kehittää entistä asiakaslähtöisemmiksi ja houkuttelevimmiksi ja tätä kautta myös tuottavimmiksi.

Teksti: Virve Riissanen, Jabella Oy

Pst! Lue myös kirjoitukseni sisältöstrategian laatimisesta!