Mikä on sisältöstrategia? 5 vinkkiä sen rakentamiseen!

14.06.2021

Mikä ihmeen sisältöstrategia? Miksi sellainen kannattaa laatia Instagramiin?

Sisältöstrategialla (content strategy) tarkoitetaan liiketoimintastrategiasta ja asiakasymmärryksestä johdettua näkemystä siitä, miten markkinointi ja viestintä toteuttavat yrityksen laajempia strategisia tavoitteita. Se on markkinoinnin ja viestinnän strategisen johtamisen väline. Sisältöstrategia määrittelee sen, keiden tavoittaminen ja sitouttaminen viestinnällä on yrityksen strategian toteutumisen kannalta merkittävintä. Sisältöstrategialla pyritään konkretisoimaan yrityksen arvot asiakkaalle tiedoksi asiakaslähtöisellä ja arvoa tuottavalla tavalla. 

Sisältöstrategian tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin: miksi, kenelle ja miten sisältömarkkinointia tehdään ja mitä teemoja sisältömarkkinointi käsittelee? Hyvä sisältöstrategia auttaa yritystä saavuttamaan markkinoinnin bränditavoitteet ja on tukena markkinoinnin taktisissa tavoitteissa. Ilman sisältöstrategiaa toiminnasta katoaa helposti punainen lanka ja toiminnasta tulee fokusoimatonta. Esimerkiksi Instagram-tilillä tämä voi tarkoittaa sitä, että postauksia tehdään vähän joka aiheesta, eikä tilillä ole selkeää teemaa, jonka ympärille sisältö on rakennettu. Tämän kaltaiseen Instagram-tiliin on vaikea sitoutua, sillä yleisö ei välttämättä ymmärrä mitä tili tarjoaa ja kenelle. Sisältöstrategialla ei tarkoiteta yksittäisten kampanjoiden suunnittelua tai sisältösuunnittelua, vaan pitkäaikaista, strategiset suuntaviivat antavaa suunnitelmaa, jonka perusteella myös sisältö- ja julkaisusuunnitelmat voidaan laatia. Sisältöstrategian avulla johdetaan markkinointitoimenpiteitä asiakaslähtöisesti siten, että markkinointi on asiakkaan tukena aina tiedonhausta ostopäätökseen ja asiakkuuden hoitoon saakka. 

Kun sisältö on asiakeskeistä ja huomioi ostopolun eri vaiheet, saadaan oikea kohderyhmä tavoitettua ilman kallista verkkomainontaa ja samalla ohjattua potentiaalinen asiakas kohti kauppaa. Sisältöstrategialla pyritään siis nitomaan liiketoiminnan tavoitteet asiakkaiden maailmaan, jotta markkinointi on kiinnostavaa ja asiakaslähtöistä. Markkinointia kehitetään pois tuote- ja yrityskeskeisyydestä keskittymällä asiakkaan saamiin hyötyihin. Tätä samaa asiakaslähtöistä viestiä jaetaan yrityksen eri kanavissa. Pyrkimyksenä on, että yritys antaa itsestään asiantuntevan, asiakasta arvostavan kuvan ja että yritystä pidetään edelläkävijänä alallaan.

Instagramin kehitystyö alkaa useimmiten sisältöstrategian laatimisella. Älä pelästy. Vaikka sana kuulostaa hankalalta asialta, ei sen tarvitse olla sitä. Totta kai voit laatia yksityiskohtaisen sisältöstrategian hienoine infograafeineen, mutta alkuun pääset jo hyvinkin yksinkertaisella mallilla pohtimalla seuraavia asioita:

1. Määritä Instagram-tilisi tavoitteet ja mittarit. Onko tavoitteesi saada myyntiä, muokata mielikuvaa yrityksestä, vai jokin ihan muu? Yritystoiminnassa perimmäisin tavoite lienee poikkeuksetta liikevaihdon kasvattaminen, mutta tähän voidaan pyrkiä erilaisin pienempien tavoitteiden kautta. Mitä ne voisivat olla sinun yrityksesi kohdalla? On tärkeää muistaa määrittää tekemiselle myös mittarit, jotta tiedät mihin suuntaan olet matkalla. Mikä on Instagramista tulevan myynnin määrä nyt? Mikä haluat sen olevan kolmen kuukauden, puolen vuoden ja vuoden päästä? Haluatko tavoittaa enemmän ihmisiä ja luoda tunnettuvuutta? Mikä on tavoittavuuslukusi nyt? Entä mitkä on tavoiteluvut? Suosittelen keskittymään yhteen tavoitteeseen kerralla ja muokkaamaan tavoitteita sopivin määräajoin. Esimerkiksi uuden tilin kohdalla ensimmäisen kuuden kuukauden tavoite voisi olla brändin tunnettuvuuden kasvattaminen ja tilin näkyvyyden kasvattaminen ja tämän jälkeen seuraava tavoite tehdä myyntiä. Tavoite voi olla myös esim. brändikuvan kehittäminen, työnantajakuvasta viestiminen tai kilpailijoista erottuminen. Pääasia, että itse tiedät sen ja tiedät myös millä mittareilla seurata kehitystä.

2. Määritä toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi. Seuraa toimenpiteiden vaikutusta ja tee tarvittaessa muutoksia. Esimerkki: Tavoitteena kasvattaa tilin tavoitetut tilit lukema kuukausittain 20 000 henkilöön. Toimenpide: Julkaisen 3 Reels-videota viikossa. Saavutatko tavoitteesi? Jos et, mieti miksi et. Pitäisikö sinun kokeilla uusia hashtageja, erilaista julkaisutahtia tai erilaista sisältömuotoa? Jos videot auttoivat sinut pääsemään tavoittavuuslukuun, hienoa! (En ota tässä nyt kantaa siihen onko tuo tavoite itsessään hyvä vai ei, sillä joissain tarkoituksissa se voi toimia ja toisissa ei.)

3. Määrittele kohderyhmäsi. Tämä on mielestäni prosessia, enkä voi tarpeeksi korostaa sitä, kuinka tärkeää oman kohderyhmän tunteminen markkinointia tehdessä on. Sisältömarkkinoinnin perusta on arvoa tuottava sisältö, jota on mahdollista luoda vain, jos tiedät mikä on arvokasta lukijalle. Tästä aiheesta kokonainen postaus täällä!

4. Määrittele ostoprosessi. Tästäkin aiheesta kokonainen postaus täällä!

5. Määrittele millä tavoin brändisi haluaa viestiä. Miltä brändi näyttää ja kuulostaa? Onko sisältö inspiroivaa vai asiantuntijan jakamaa tietoa ja vinkkejä?