Kokemuksia somen ulkoistamisesta Jabellalle

26.11.2022

Jabella tuottaa somepalveluita eli sisällöntuotantoa ja sometilien ylläpitoa useille yrityksille lukuisilta eri toimialoilta. Kuluneen vuoden aikana Jabella on palvellut niin yksinyrittäjiä, kuin pk-yrityksiä ympäri Suomen. Ensimmäinen täysi toimintavuosi alkaa tulla päätökseen, joten oli aika kysyä asiakkailtamme mitä mieltä he ovat palveluistamme ja tuottamistamme sisällöistä. Tässä postauksessa kerromme asiakkaidemme kokemuksista somen ulkoistamisesta Jabellalle. 

Miksi yritykset ulkoistavat sosiaalisen median?

Kysyimme asiakkailtamme minkä takia he ovat päätyneet ulkoistamaan sosiaalisen median. Tärkeimmiksi syiksi sosiaalisen median ulkoistamiselle kerrottiin kolme syytä, jotka saivat kaikki yhtä paljon ääniä:

  1. Ajanpuute. Yrityksillä ei ole aikaa tuottaa sisältöä sosiaaliseen mediaan tai ylläpitää kanavia itse.
  2. Tarve uusille ideoille. Yritykset kaipaavat uusia ideoita ja ulkopuolisen näkemystä omiin sisältöihin.
  3. Toive paremmista tuloksista sosiaalisen median kautta.

Kun kysyimme asiakkailtamme kuinka tyytyväisiä he ovat yhteistyöhömme kokonaisuutena, jokainen kyselyyn vastanneista kertoi olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöhömme.

Olemme onnistuneet täyttämään asiakkaidemme odotukset.

Kyselyyn vastanneista asiakkaistamme 80 % kertoi, että heidän odotukset yhteistyömme suhteen ovat ylittyneet! Loput vastaajista kertoi odotusten täyttyneen. Kaikki vastaajat olivat kyselyn mukaan erittäin tyytyväisiä Jabellan tuottamiin sisältöihin. Kysyimme asiakkailtamme myös, kuinka tyytyväisiä he olivat sosiaalisessa mediassa saamiimme tuloksiin asteikolla 1–5. Vastaajista 60 % kertoi olevansa erittäin tyytyväisiä Jabellan kanssa saatuihin tuloksiin ja loput vastaajista antoivat kyselyssä arvioksi neljä (1 = ei lainkaan tyytyväinen, 5 = erittäin tyytyväinen).

Vastaajien mukaan yhteydenpito Jabellan kanssa sujuu erittäin hyvin ja aikataulut pitävät poikkeuksetta erittäin hyvin.

Sosiaalinen media elää jatkuvasti ja yritysten arjessa sattuu ja tapahtuu. Tämä yhdistelmä tarkoittaa sitä, että somemarkkinointia ei aina voi ennakoida kovin pitkälle ja yllättäviä muutoksia tulee väistämättä eteen. Näitä tilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun yritys päättää kiireellisesti rekrytoida lisää henkilökuntaa tai osallistua tapahtumaan, mitä halutaan markkinoida sosiaalisessa mediassa. Olemmekin kuluneen vuoden aikana olleet mukana monessa rekrytointiprosessissa, sekä tapahtuman markkinoinnissa. Olemme päässeet tapahtumiin myös itse paikalle tuottamaan livesisältöä somekanaviin kuten Instagram Tarinoihin.

Pyrimme aina reagoimaan asiakkaidemme viesteihin ja toimeksiantoihin nopealla aikataululla, sekä toteuttamaan tarvittavat muutokset suunniteltuihin sisältöihin. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä 100 % kertoi yhteydenpidon sujuvan kanssamme erittäin hyvin. Myös sovitut aikataulut pitävät vastaajien mielestä erittäin hyvin.

Aikataulut ovat Jabellan puolelta pysyneet hyvin sovitun mukaisina.

- Tommi Virkki, HLB Tietotili Oy

Kysyimme asiakkailtamme myös, ovatko he saaneet kauttamme vastauksia ja ratkaisuja someen liittyviin ongelmiisi vaivattomasti ja jokainen vastaajista koki saaneensa vastauksia ja ratkaisuehdotuksia Jabellalta helposti ja nopeasti. Jokainen kyselyymme vastannut asiakas kertoi myös saaneensa uusia näkökulmia ja ideoita sosiaaliseen mediaan kauttamme.

Olemme erittäin iloisia siitä, että olemme onnistuneet täyttämään ja ylittämään asiakkaidemme odotukset ja jokainen kyselyyn vastannut asiakkaamme suosittelisi Jabellaa myös muille. Lopuksi kysyimme asiakkailtamme vielä millä tavoin he kuvailisivat Jabellaa ja saimme seuraavanlaisia vastauksia:

Paras!

- Mimmi, Värifilmi Ky

Yhteistyö on sujunut vaivattomasti ja olemme olleet tyytyväisiä Jabellan brändiohjeidemme mukaisesti ja ajankohtaiset asiat huomioiden tuottamaan sosiaalisen median sisältöön!

- Tommi Virkki, HLB Tietotili Oy

Iloinen, luotettava, ammattitaitoinen.

- Nina Marlei.

Luotettava, innokas ja inspiroiva.

- Sanna, Activus Oy

Kaikki toimii, taustatutkimukset aina hyvin tehtynä, paljon hyviä ideoita.

- Karri Salo, HLB Tietotili

Iso kiitos asiakkaillemme kuluneesta vuodesta ja vastauksista kyselyyn. Kysyimme asiakkailtamme myös toiveita siitä, millä tavoin voisimme palvella heitä entistä monipuolisemmin ja saimme paljon hyviä ideoita toimintamme kehittämiseen. Ensimmäinen vuosi sujui mukavasti, mutta nyt katse on jo tiukasti seuraavassa vuodessa, kun toiminta siirtyy Tmi Pet Jabellan alta osakeyhtiö Jabella Oy:lle. Tulemme kehittämään omaa osaamistamme ja monipuolistamaan palveluita, jotta voimme palvella asiakkaitamme entistä kokonaisvaltaisemmin. Jo tämän vuoden aikana Jabellan tiimiin on liittynyt valokuvaaja Pinja Tuominen, joka mahdollistaa sen, että saamme kuvattua asiakkaille laadukkaat kuvapankit sosiaalista mediaa ja markkinointia varten. 

Palveluihimme voit tutustua tarkemmin täällä!

Teksti ja grafiikat: Virve Riissanen

Valokuvat: Pinja Tuominen