Näkyvyys ei ole ainoa lisäarvo jota some tuo

12.03.2022

Somemarkkinoinnin tuloksista puhuttaessa helposti sorrutaan tarkastelemaan vain kertyneitä näyttökertoja tai klikkauksia, joita ollaan verkkokauppaan saatu. Nämä ovatkin helposti mitattavia ja konkreettisia keinoja tarkastella markkinoinnin tehokkuutta, mutta näiden lisäksi aktiivinen sosiaalinen media tuottaa monenlaista muutakin lisäarvoa, joka ei aina ole yhtä helposti mitattavissa. Tässä muutamia esimerkkejä:

1. Vuorovaikutus kohderyhmän kanssa. Mainitsen tämän ensimmäisenä, sillä tämä on mielestäni yksi parhaista puolista sosiaalisessa mediassa. Somessa yritys pääsee lähelle omaa kohderyhmäänsä, mikäli se onnistuu tavoittamaan sen. Yritys voi saada vuorovaikutuksesta arvokasta tietoa hyödynnettäväksi koko liiketoiminnassa, ei ainoastaan somesisällöissä. Palautteet, usein kysytyt kysymykset, asiakaskokemukset ja asiakkaiden toiveet ovat asioita, joihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota somessa käytyä vuorovaikutusta tarkkaillessa.

2. Asiakaspalvelun tarjoaminen helposti lähestyttävällä tavalla. Hyvä asiakaspalvelu on olennainen osa ostokokemusta. Yritys, joka on aktiivinen somessa, todennäköisesti vastaa ripeästi myös someen tulleisiin yhteydenottoihin, joka taas parantaa asiakkaan kokemusta. 

3. Some kasvattaa luottamusta. Oletko joskus päättänyt tutustua johonkin yritykseen somen kautta ja löytänyt tilin, jota on päivitetty viimeksi juhannuksena 2018? Näitä valitettavasti löytyy ja ne eivät anna luotettavaa kuvaa toimijasta. Lisäksi aktiivinen päivittäminen viestii yrityksen arkea ja arvoja, jolloin brändi tulee tutuksi ja luottamus kasvaa.

4. Hyvä sisältö luo lisäarvoa asiakkaalle. Esimerkiksi elintarvikkeita valmistavien brändien jakamat reseptit tuotteen käytöstä tai minkä tahansa yrityksen tarjoamat vinkit esimerkiksi kierrättämiseen tai erilaisiin käyttötarkoituksiin liittyen auttavat asiakasta ottamaan tuotteesta kaiken hyödyn irti. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä arvoa tuottavasta sisällöstä. 

5. Aktiivisuus vahvistaa brändiä. Toisto ja säännöllinen esillä oleminen tekevät brändistä tunnistettavan. Tutkimusten mukaan, brändin tunnettuus voi olla merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Mitä enemmän aktiivisuutta somessa, sitä enemmän tunnettuvuutta brändi saa.

Tässä vain muutamia esimerkkejä siitä, miten some palvelee oikein tehtynä yritystäsi sellaisillakin tavoilla, joita ei alustojen analytiikoista välttämättä pystytä lukemaan. 

xoxo: Virve