Pikaopas somemarkkinoinnin käynnistämiseen uudelle yritykselle.

11.12.2023

Somemarkkinointi tarkoittaa markkinointia sosiaalisessa mediassa. Somemarkkinoinnin avulla uusikin yritys voi saavuttaa potentiaalisia asiakkaita nopeasti ja kustannustehokkaasti. 🚀 Tässä blogipostauksessa käymme läpi mitä kaikkea uuden yrityksen kannattaa ottaa huomioon somemarkkinointia käynnistäessä ja minkälaisia markkinoinnin muotoja sosiaalinen media tarjoaa. 

Strategian laatiminen

Somemarkkinointi – kuten kaikki muukin markkinointi alkaa strategiasta! Ilman strategiaa toiminta on usein epäjohdonmukaista, eikä tuota haluttua tulosta. Postauksia ehkä tehdään, mutta niistä puuttuu punainen lanka, eikä kukaan oikeastaan tiedä mitä postauksilla tavoitellaan tai miten ne toimivat. Siksi myös somemarkkinointia ulkoistaessa yhteistyö käynnistyy aina strategian laatimisella. Yrityksen somemarkkinointistrategia koostuu mm. näistä asioista: tavoitteet, kohderyhmän tunnistaminen ja oikeiden somemarkkinointikanavien valinta. 

Kohderyhmän tunnistaminen ja tavoitteiden määrittely ovat keskeisimpiä asioita laadittaessa menestyvän yrityksen markkinointistrategiaa. Kohderyhmän tunnistaminen kertoo sinulle mm.

  • missä somekanavissa yrityksesi kannattaa olla esillä
  • mitä aiheita sisällöissäsi olisi hyvä käsitellä ja millä näkökulmalla

Kun aloitat yrityksesi kohderyhmän määrittämisen, joudut selvittämään perustietojen, kuten iän, sukupuolen, ammatin ja asuinpaikkakunnan lisäksi syvällisempää tietoa kohderyhmääsi ohjaavasta käyttäytymisestä sosiaalisessa mediassa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi arvot, kiinnostuksen kohteet, haaveet, harrastukset ja mieltymykset. Ne ovat usein ne asioita, jotka vaikuttavat asiakkaan etenemiseen ostopolulla ja lopulta myös ostopäätökseen. Katso Jabellan aikaisemmasta blogipostauksesta, miten määrität kohderyhmäsi.

Tavoitteiden tunnistaminen taas on tärkeää siitä syystä, että voidaan määritellä somemarkkinoinnin toimenpiteet. Mikäli yrityksesi tavoittelee suurta kasvua sosiaalisessa mediassa, tarvitaan myös paljon aktiivisuutta ja mahdollisesti orgaanisen markkinoinnin rinnalle myös maksettua mainontaa ja vaikuttajamarkkinointia. Tavoitteiden tulisi aina määrittää toimenpiteet, ei toisinpäin!

Missä kanavissa somemarkkinointi kannattaa?

On tärkeää, että tunnet yleisösi ja mietit markkinointikanavia kohderyhmääsi ajatellen. Mieti esimerkiksi näiden kysymysten avulla: Ketkä ovat asiakkaitasi, eli kenelle tuotat sisältöä somessa? Miksi? Millä kanavilla potentiaaliset asiakkaasi viettävät aikaa? Miten he toimivat somessa ja millaisesta sisällöstä he ovat kiinnostuneita? Mitä haluat sisällölläsi viestiä, mitkä ovat tavoitteesi? Kun näihin kysymyksiin on saatu vastaus, voidaan lähteä miettimään markkinointikanavia.

Tilastojen perusteella sosiaalista mediaa käyttää nykypäivänä suuri määrä ihmisiä ikäskaalan yltäen teini-ikäisistä ikäihmisiin asti. Nykyisin sosiaalinen media ei siis ole vain nuorison paikka, vaan myös vanhemmat ikäpolvet ovat ottaneet sosiaalisen median kanavia käyttöön. Silti on väistämättäkin selvää, että nuorten ajankäyttö sosiaalisessa mediassa on runsaampaa, jolloin esim. ajantasaiset trendit ovat heillä paremmin hallussa. Jos kohderyhmäsi koostuu nuorista (alle 30-vuotiaista), silloin parhaimpia markkinointikanavia ovat esimerkiksi TikTok ja Instagram. Näiden kanavien sisältöön on siis hyvä panostaa enemmän, vaikka tuottaisitkin sisältöä myös muihin sosiaalisen median kanaviin. Vanhempia ihmisiä tavoitellessa kannattaa markkinoinnissa edelleen panostaa Facebookiin, mutta myös yllä mainittuihin kanaviin. B2B-puolella myös LinkedIn on tärkeässä roolissa!

Tietopommi sosiaalisen median käyttäjämääristä somemarkkinoinnin tavoittavuuden näkökulmasta:

Käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia ovat Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, LinkedIn ja Twitter. Maailmanlaajuisesti sosiaalista mediaa käyttää 4,76 miljardia ihmistä, mikä on maailman populaatiosta 59,4 %. Suosituin sosiaalisen median palvelu on Facebook, jota käyttää 2,958 miljardia ihmistä. Toiseksi suosituin palvelu on Youtube, jolla on 2,514 miljardia käyttäjää, ja jaetulla kolmannella sijalla ovat Whatsapp ja Instagram 2 miljardilla käyttäjällä. Somemarkkinoinnin kannalta tärkeimpiä kanavia ovat kuitenkin Facebook, Instagram ja lähivuosina hurjaa suosiota nostanut TikTok. TikTokkia oli kesäkuussa 2023 ladattu jo yli 3,5 miljardia kertaa, mutta aktviisia käyttäjiä on n. 1,4 miljardia. (Meltwater, 2023)

Mitä somemarkkinoinnin muotoja on olemassa?

Somemarkkinointi tarjoaa yrityksille ja brändeille monenlaisia tapoja tulla esiin. Orgaaninen somemarkkinointi eli somemarkkinointi ilman maksettua mainontaa tarkoittaa yritystilille tehtyjä julkaisuita. Orgaaninen somenäkyvyys eli sisällöntuottaminen yrityksen sometileille on tärkeä osa somemarkkinointia. On kuitenkin hyvä tietää, että brändisi näkyvyyden kasvattaminen pelkästään orgaanisesti vaatii paljon aikaa aktiivisuutta ja näkyvyys rajoittuu tiliesi seuraajien määrään, jolloin laadukkaista julkaisuista saatu hyöty saattaa jäädä melko rajalliseksi. 

Moni yritys tehostaakin orgaanista markkinointia maksetulla somemainonnalla, jolloin yritys siis ostaa esimerkiksi Metalta tai TikTokilta näkyvyyttä. Somemainontaa voi hyödyntää ostopolun eri vaiheissa – yritys voi esimerkiksi ostaa näkyvyyttä, jolla lisätään brändin tunnettuutta, tai se voi kohdentaa mainontaa verkkosivuilla vierailleille, ja tavoitella sitä kautta konversioita eli ostoja tai yhteydenottoja. Maksetun somemarkkinoinnin avulla voidaan saavuttaa laaja yleisö helposti ja kohdistaa mainontaa juuri oikeille kohderyhmille. 

Esimerkiksi juuri Metan maksettu mainonta eli puhekielessä tutummin Facebook-mainonta on monelle (erityisesti verkkokaupalle) kustannustehokkain tapa markkinoida somessa. 💡 Tämä johtuu siitä, että orgaaninen markkinointi vaatii todella (siis TODELLA) paljon resursseja – eli aktiivisuutta ja sisältöä (=työaikaa). Se vaatii usein myös runsaasti toistoa ja aikaa, jotta tuloksia alkaa näkymään. Mainonta taas mahdollistaa juuri oikeiden ihmisten tavoittamisen hyvinkin nopealla aikataululla, sekä uudelleenmainonnan jo tavoitetuille henkilöille (jokainen varmasti tietää sen, kun verkkokauppavierailun päätteeksi kys. kaupan mainoksia alkaa ilmestymään omalle somefeedille). Vaikka tämä mainosmuoto maksaa, on se usein edullisempaa kuin se, että tuottaisi joka päivä uutta sisältöä someen samojen tulosten saamiseksi orgaanisesti.

Se missä verkkokauppiaat usein astuu kuitenkin hieman harhaan on somemainonnan toteuttaminen postausten boostauksena (se nappi julkaisun alla, jossa lukee "Mainosta julkaisua"). Oikeaoppisesti mainonta niin IG:n kuin Facen puolella tulisi toteuttaa Ads Managerin kautta pikseliä hyödyntäen. Me Jabellalla autetaan meidän sisällöntuotantoasiakkaita myös mainontaan liittyvissä hommissa. Saat meiltä niin valmiit sisällöt, kuin mainosten teknisen toteutuksen. 👋🏼

Orgaanisen somemarkkinoinnin ja maksetun mainonnan lisäksi yritykset voivat hyödyntää markkinoinnissa vaikuttajia. Vaikuttajamarkkinointi, tai influencer markkinointi, on tehokas ja vakiintunut mainonnan muoto, jossa mainoskanavana toimii kohderyhmän seuraaman somevaikuttajan sometili. Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys tekee siis yhteistyötä sosiaalisessa mediassa tunnetun käyttäjän kanssa. Tyypillisesti vaikuttajilla on suuri seuraajakunta, joka on hyvin kiinnostunut vaikuttajan mielipiteistä ja näkemyksistä. Vaikuttajien määrä on kuitenkin jatkuvasti kasvussa ja yrityksen kannattaa olla tarkkana siitä, minkälaisia yhteistöitä lähtee vaikuttajien kanssa tekemään! Seuraajamäärän lisäksi vaikuttajan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota mm. siihen, kuinka iso osa seuraajista oikeasti on sitoutunut vaikuttajan sisältöihin ja minkälaisista henkilöistä seuraajakunta koostuu. Onko vaikuttajan seuraajat yrityksen kohderyhmää?

Olemme kirjoittaneet somemarkkinoinnin muodoista tarkemmin tähän blogipostaukseen.

Somemarkkinoinnin kannalta tärkeitä asioita:

Somemarkkinointi on laaja kokonaisuus, joka koostuu monista palasista. Postauksen loppuun keräsimme vielä check listin siitä, mitä kaikkea uuden yrityksen kannattaa ottaa huomioon somemarkkinointia käynnistäessä, jotta suunta olisi alusta lähtien oikea.

  • Tavoitteet. Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet ja mitä haet somemarkkinoinnilla? Tavoitteena voi esimerkiksi olla bränditietoisuuden kasvaminen, myynnin lisääminen tai yhteydenottojen määrän lisääminen. Kun tavoitteet on selvillä, voit alkaa pohtimaan sitä, miten saavutat tavoitteet!
  • Kohderyhmän tunnistaminen. Ennen mitään toimenpiteitä varmista se, että tiedät kenelle markkinoit!
  • Säännöllisyys. Somemarkkinointi ei ole koskaan täysin valmista vaan some vaatii tavoitteista riippuen joko päivittäistä tai viikottaista huomiota. Kiinnostava ja säännöllinen sisältö edesauttaa brändisi näkyvyyttä ja auttaa herättämään kiinnostuksen potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Säännöllinen sisällön jakaminen auttaa yritystäsi pysymään esillä ja on tärkeää myös myynnin näkökulmasta, sillä ostot vaativat toistoa. Mikäli yrityksesi kaipaa apua aktiiviseen sisällöntuotantoon, voit ulkoistaa yrityksen sisällöntuotannon ja tilata valmiit somesisällöt Jabellalta!
  • Vuorovaikutus. Nykypäivänä some on tärkeä asiakaspalvelukanava yrityksille halusi yritys sitä tai ei. On erityisen tärkeää, että yritys huomioi asiakkaiden jättämät kommentit, kysymykset, tägäykset ja yksityisviestit somessaan. Tämä auttaa antamaan yrityksestä positiivisen kuvan ja kasvattaa luotettavuutta asiakkaiden silmissä. Aktiivinen kommunikaatio auttaa myös sitouttamaan nykyisiä seuraajia ja asiakkaita ja somenäkyvyyden kannalta yrityksen olisi hyvä olla myös itse aktiivinen vuorovaikuttaja. 
  • Visuaalisuus. Vahva ja tunnistettava brändi auttaa kohderyhmääsi tunnistamaan brändisi ja muistamaan sen. Kiinnitä siis huomiota myös visuaaliseen puoleen, jotta annat yrityksestäsi haluamasi kuvan kohderyhmällesi. Esimerkiksi Instagram on vahvasti visuaalinen kanava, jossa kuvien ja videoiden visuaalinen yhteneväisyys on tärkeässä roolissa. 

Alla esimerkkejä visuaalisista ja brändin mukaisista Instagram-tileistä, joita Jabella on ylläpitänyt:

Somemarkkinointi ja etenkin sen aloittaminen voi tuottaa paljonkin päänvaivaa ellei aihe ole itselle tuttu tai siihen ei ole riittävästi aikaa. Säännölliset, visuaalisesti hyvin tuotetut ja brändin mukaiset postaukset, eivät välttämättä tule yritykseltä luontaisesti, eikä aika aina riitä somen aktiiviseen ylläpitämiseen. Kun ulkoistat sisällöntuotannon ja somekanavien ylläpidon Jabellalle, saat yritykseesi lisäkäsiä somemarkkinointia varten ja varmistat sen, että uuden yrityksesi somemarkkinointi lähtee alusta lähtien oikeaan suuntaan! Ota yhteyttä niin jutellaan lisää. 😊

Teksti: Jessika Reinikainen & Virve Riissanen, Jabella Oy